Aktualności

 • Dodatek funkcyjny w Straży Granicznej!

  Poniżej zamieszczamy to co na temat dodatku funkcyjnego sądzą otrzymujący go funkcjonariusz SG wraz z komentarzem. Uprawnionymi do otrzymywania dodatku funkcyjnego w Straży Granicznej są nie tylko najwyższe stanowiska kierownicze w Straży Granicznej (Komendant Główny SG, jego zastępca, komendanci centralnych jednostek organizacyjnych SG, dyrektorzy), ale też inne stanowiska (kierownicze...
 • „KRZYŻE NIEPODLEGŁOŚCI” NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

  W dniu 7 lutego br. w Gdańsku miała miejsce ceremonia wręczenia „Krzyży Niepodległości” przyznanych przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odznaczenia są wyrazem uhonorowania za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz związku zawodowego policjantów woj.pomorskiego. „Krzyże Niepodległości” otrzymało ponad...
 • Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,, Bunt służb mundurowych”

  Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie wpłynął wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Autorzy nie godzą się w nim na zróżnicowanie traktowania funkcjonariuszy oraz pracowników. Podkreślają, że obecne przepisy określające zasady przyznawania czasu wolnego tej formacji są sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną. I zamiast rekompensować uciążliwości...
 • Podwyżki podpisane. Mundurowi MSWiA oficjalnie zarobią więcej

  Służby mundurowe podległe MSWiA otrzymają obiecane podwyżki. Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia. Zmiany w uposażeniach to pokłosie zeszłorocznego protestu służb mundurowych oraz realizacja podpisanego w listopadzie porozumienia. O tym, że MSWiA przygotowało projekty...
 • Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 30 stycznia 2019 roku

  W dniu 30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego. źródło: https://nszzfsg.pl/komunikat-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-dnia-30-stycznia-2019-roku/

×
Show