Aktualności

 • INFORMACJA dotycząca ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)

    Warszawa, dnia 26 lipca 2022 r. INFORMACJA   dotycząca ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin („ustawa zaopatrzeniowa”);...
 • Życzenia z okazji Święta Policji

 • XVI Krajowy Zjazd Wyborczo-Sprawozdawczy Delegatów NSZZ FSG dokonał wyboru nowych władz Związku.

    14 lipca 2022 roku w Sękocinie Starym odbył się XVI Krajowy Wyborczo – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie Zjazdu dokonano podsumowania kadencji Zarządu Głównego NSZZ FSG za lata 2017 – 2022 i wybrano nowe władze. Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Zarządu Głównego...
 • Odznaczenia w Morskim Oddziale Straży Granicznej

    W dniu 26 maja 2022 roku w Gdańsku podczas obchodów święta Straży Granicznej kontradm. Andrzej Prokopski Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej został uhonorowany Medalem 30-lecia NSZZ FSG. W imieniu NSZZ FSG odznaczenie wręczył Przewodniczący ZG NSZZ FSG mjr SG Marcin Kolasa. Ponadto w trakcie uroczystości 31. rocznicy powołania...
 • Prezydent podpisał ustawę w sprawie art. 15a

    Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem,...

×
Show

Murem za sopockim mundurem