2 października musisz być w Warszawie

Wszystkie osoby chętne do udziału w pikiecie służb mundurowych organizowanego 2 października 2018 r. w Warszawie proszone są o zgłaszanie swojego akcesu do przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ FSG w danej jednostce organizacyjnej do dnia 21 września w celu określenia liczby osób i zapotrzebowania transportu.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w walce o nasze postulaty:

1. Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza

2. Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.

3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy

5. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

6. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

×
Show