Ważna informacja dot. UBEZPIECZENIA L4

W związku z upływem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia L4, której koniec przypada na dzień 30.09.2016 r.  serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.

Z przyjemnością informujemy, iż wszyscy ubezpieczeni mają możliwość skorzystania z  kontynuacji oferty ubezpieczenia L4 na niezmienionych warunkach z ochroną ubezpieczeniową od 01.10.2016r do 30.09.2017, udzielonej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

W celu objęcia ochrony ubezpieczenia od 01 października 2016 r. wystarczy opłacić składkę w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi ubezpieczenia na dotychczasowy, przydzielony numer konta bez konieczności ponownego wypełniania formularza. Składkę ubezpieczeniową prosimy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczenia (np. do 20 września , aby ochrona była od 01 października).

Szczegółowe informacje na temat  warunków ubezpieczenia, wysokości i sposobu opłacania składek, jak również zakresu ochrony ubezpieczeniowej i okresu jej trwania dostępne są pod adresem www.ubezpieczeniel4.pl.

W przypadku ubezpieczenia krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do maksymalnie 4 wypadków ubezpieczeniowych w 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych. Pierwsze zwolnienie musi być na minimum 7 dni, a kolejne  na minimum 10 dni. Maksymalny okres z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy wynosi 90 dni. Okres krótkotrwałej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do 8 lat wynosi 14 dni.

W rocznicę polisy istnieje możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia chęci zmiany do dnia 30 września 2016r. na adres: biuro@ekupartner.pl

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia https://ubezpieczeniel4.pl/data/sm2/Oferta_Ubezpieczenia_L4.pdf , zapisami umowy https://ubezpieczeniel4.pl/data/sm2/Wyciag_zapisow_z_umowy_od_01.10.16.pdf

OWU https://ubezpieczeniel4.pl/data/Benefit_Complex_Plus_OWU_projekt_final.pdf dostępnych na stronie www.ubezpieczeniel4.pl

Forum Grup Zawodowych

Arkadiusz Przybyszewski

Członek Zarządu

 

×
Show