W związku z podjętą przez ZG NSZZ FSG uchwałą, od 16 lipca 2018 roku nastąpi:

od godz. 12:00 zgodnie ze statutem NSZZ FSG i uchwałą zostaną wywieszone flagi związku na budynkach jednostek organizacyjnych SG oraz oflagowane pojazdy służbowe.

– akcja  kolportowania ulotek z żądaniami

– rekomendowanie stosowania pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne, tam gdzie dopuszczają tego przepisy prawa

– rozpowszechnienie akcji wysyłanie listów do Prezesa Rady Ministrów z poparciem żądań  – LISThttp://www.nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/07/list-do-Premiera.pdf

 

Ponadto można się o nich dowiedzieć się ze strony www.nszzfsg.pl oraz https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Straży-Granicznej-1697941630500353/?_rdc=1&_rdr.

http://www.nszzfsg.pl/apel-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-o-wysylanie-listu-do-prezesa-rady-ministrow/

 

Do pobrania banery i list:

http://www.nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/07/Akcja-Protestacyjna-baner-1.pdf

http://www.nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/07/Akcja-Protestacyjna-baner-mix.pdf

 

×
Show