Aktualności

KOMUNIKAT KIEROWNICTWA MSWIA ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODNYCH SŁUŻB PODLEGŁYCH RESORTOWI

Dzięki staraniom związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA, premier Mateusz Morawiecki...

KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNEGO NSZZ FSG

W dniu 30 listopada 2022 roku, Komitet Protestacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego...

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA W MSWIA DOTYCZĄCY WZROSTU UPOSAŻEŃ FUNKCJONARIUSZY.

W poniedziałek (28 listopada br.) odbyło się kolejne spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z...

PODZIĘKOWANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZG NSZZ FSG ZA UDZIAŁ W MANIFESTACJI.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i...

MSWIA: NIE MA PRAC NAD ZMIANĄ EMERYTUR MUNDUROWYCH

Nie ma prac nad zmianą emerytur mundurowych! W odpowiedzi na wystąpienie trzech związków zawodowych...