allianz rodzina – wydłużony okres karencji

Miło nam poinformować o wydłużeniu okresu promocji dla osób nowo przystępujących do polisy Allianz Rodzina do końca roku 2018.

Wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej, wcześniej nie ubezpieczeni lub ubezpieczeni w innym TU do końca 2018 mogą przystąpić bez zastosowania karencji za późne przystąpienie. Oznacza to, brak wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Allianz z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, od pierwszego dnia ochrony.

Karencja na urodzenie dziecka, obowiązująca od początku trwania umowy, została ograniczona do 8 miesięcy i jest jedyną obecnie obowiązującą karencją.

Wydłużenie okresu promocji jest inicjatywą, która jest efektem dotychczasowej pomyślnej współpracy i udzielonego nam przez Państwa zaufania.

 

×
Show