MEDICOVER SPORT już w MOSG

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG podpisał umowę z Medicover w sprawie korzystania z obiektów sportowych. Do programu mogą się dopisać wyłącznie członkowie związku zawodowego i dane te będę potwierdzane…

0 Komentarzy