Dni otwarte w Komendzie MOSG

W dniach 27- 28.09.2019 ( piątek – sobota) w godz. 1000-1400 w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Oliwskiej 35 w Gdańsku – Nowym Porcie odbędą się Dni Otwarte Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pierwszy dzień jest adresowany do szkół współpracujących z MOSG, w formule ograniczonej wyłącznie do Straży Granicznej. Drugi dzień ma formułę otwartą.

W programie przewidziany jest pokaz sprzętu i wyposażenia SG oraz współdziałających instytucji m.in. Policja, Straż Pożarna, Służba Celno-Skarbowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz wiele innych atrakcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 524 2017, 58 524 2476 lub ma stronie internetowej Morskiego Oddziału SG.

×
Show