Koleżanki i Koledzy Emeryci,

W dniu 4 września 2017 r. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG podpisał porozumienie z Kancelarią Adwokacką Bartosz Czupajło.

Kancelaria już prowadzi sprawy związane z emerytami WOP i SG, których objęła znowelizowana Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i posiada stosowne doświadczenie w tej materii. Kancelaria udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie wspomnianej ustawy oraz możliwych do podjęcia kroków zmierzających do kwestionowania świadczeń emerytalno-rentowych.

Siedziba Kancelarii mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego w Warszawie co w przypadku prowadzenia postępowania umożliwi szybką i bezpośrednią reakcję oraz znacząco obniży koszt prowadzenia spraw.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pana Adwokata Barosza Czupajło oraz prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

pismo Adwokata Bartosza Czupajło

Koleżanki i Koledzy Emeryci,

Kancelarie Prawne Custos, z którymi współpracujemy zaoferowały pomoc w prowadzeniu spraw sądowych związanych z tzw. ustawą dezubekizacyjną (represyjną). Doświadczenie nabyte podczas długoletniej współpracy ze środowiskiem służb mundurowych stanowi duży atut zatrudnionych w niej prawników i radców.

Wszelkie porady i konsultacje telefoniczne są bezpłatne.

Adres strony internetowej kancelarii: www.kancelariecustos.pl

email: biuro@kancelariecustos.pl

tel. 22 479 59 55

Zachęcamy do zapoznania się z pismem od Kancelarii Custos.

×
Show