Kandydatów do SG coraz mniej. MSWiA ułatwi kwalifikację

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma w planach „usprawnienie procedury kwalifikacyjnej kandydatów do służby w Straży Granicznej”. Celem proponowanych zmian, których projekt pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ma być również zwiększenie efektywności tej procedury, ale z „jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowego poziomu kryteriów doboru przyszłych funkcjonariuszy”. Czy nowe zapisy przełożą się na zwiększenie liczby kandydatów, która od 2014 roku spadła aż trzykrotnie?

Zmiany w rozporządzeniu z 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Straży Granicznej zakładają wyłączenie z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego czynności związanych z przeprowadzaniem badania psychofizjologicznego. Zgodnie z nową koncepcją, badanie to zostanie przeprowadzone nie wcześniej, niż po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, ale nie później niż przed skierowaniem do komisji lekarskiej. Jak podkreśla MSWiA, zmiana ta pozwoli na „udrożnienie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego”, gdyż pierwszy etap miał być często wstrzymywany ze względu na „trudności z przeprowadzeniem badań psychofizjologicznych”. Bez zmian zostaje oczywiście warunek uzyskania pozytywnego wyniku z tego badania, by kontynuować dalszą kwalifikację.

Kolejna aktualizacja dotyczy zwiększenie liczby ośrodków, w których można przeprowadzić drugi etap postępowania kwalifikacyjnego – a nie wyłącznie w ośrodku szkolenia SG. Dzięki temu kandydaci mają mieć możliwości zaliczenia tego etapu np. bliżej miejsca zamieszkania. Co więcej, projekt rozporządzenia zakłada możliwość składania dokumentów aplikacyjnych dodatkowo w placówce lub dywizjonie formacji. Dotychczas można było to robić jedynie w komendzie oddziału. Wprowadzone ma zostać również pozwolenie na prowadzenie kontaktu z kandydatami w trakcie rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kandydaci będą mogli także uzyskać zaliczenie testu ze znajomości języka obcego na podstawie złożonych na pierwszym etapie kwalifikacji dokumentów i zaświadczeń (wymienione w załączniku do projektu).

MSWiA proponuje również doprecyzowanie zakresu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, która prowadzona jest w ramach pierwszego etapu postępowania. Celem tej rozmowy jest sprawdzenie preferencji kandydatów, określonych w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru do służby, ich stopnia motywacji czy poziomu wiedzy o działaniach Straży Granicznej. Możliwe ma być także udział kandydata dopuszczonego do drugiego etapu kwalifikacji w teście sprawności fizycznej w jednostce, do której chciałby zostać przyjęty. W projekcie pojawił się również zapis dotyczący konieczności corocznego powoływania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zespołu, który będzie przeprowadzał test sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej formacji.

Resort spraw wewnętrznych i administracji proponuje w projekcie wprowadzenie instytucji obserwatora wyznaczanego przez komendanta głównego SG. Osoba ta zająć ma się monitorowaniem i bezpośrednim nadzorowaniem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Kolejną zmianą będzie kodowanie wyników oraz sporządzanie zakodowanego wyciągu z listy wyników po drugiem etapie kwalifikacji, w celu ochrony danych osobowych. czytaj dalej

źródło: https://www.infosecurity24.pl/kandydatow-do-sg-coraz-mniej-mswia-ulatwi-kwalifikacje

×
Show