W związku z upływem terminu kart flotowych LOTOS BIZNES informujemy, że zostaną wydane nowe karty na okaziciela jak poprzednio. Nie trzeba ponownie wypełniać druku przystąpienia do programu. Część kart już otrzymaliśmy i będą one wysyłane do terenówek pocztą służbową.

Osoby chcące przystąpić do programu muszą wypełnić deklarację i dostarczyć ją do biura związkowego w Komedzie MOSG lub mailowo: kwiatkowski.nszzfsg@gmail.com.

deklaracja LOTOS BIZNES

Uwaga: Jeśli w okresie ważności poprzedniej kart jej właściciel wypisał się ze związków zawodowych to nowa karta nie będzie wydana.