MSWiA ujawnia strukturę tegorocznej podwyżki dla funkcjonariuszy. W Sejmie o realizacji mundurowego porozumienia

Od podpisania porozumienia kończącego protest służb mundurowych minął ponad rok. Zmiany jakie udało się wprowadzić, wyliczał podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. Na co mundurowi mogą liczyć w najbliższym czasie? To m.in. obiecane podwyżki i specjalne dodatki przedemerytalne. Jak zapewniał minister Wąsik trwają prace nad art. 15a, choć jak mówił „nie będzie łatwo w tym zakresie wypracować taki modelowy, proponowany przez stronę społeczną konsensus”.

Dwuskładnikowe podwyżki

Wysokość uposażeń była jednym z powodów rozpoczęcia ponad rok temu mundurowego protestu. Funkcjonariusze domagali się podwyżek, a ich harmonogram jasno określono w podpisanym jesienią 2018 roku porozumieniu. W dokumencie zapisano podwyżkę uposażenia w wysokości 655 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki, która wynikała z programu modernizacji oraz 500 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną) od 1 stycznia 2020 roku. Premier specjalne rozporządzenie popisał 28 stycznia i niedługo później mundurowi otrzymali dodatkowe pieniądze (650 złotych) wraz z należnym wyrównaniem. Kolejną transzę (500 złotych) pieniędzy służby podległe MSWiA otrzymać powinny od stycznia tego roku. Jak zapewniał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, obecnie trwają ostanie rozmowy ze stroną związkową, dotyczące podziału środków. Wiceszef MSWiA podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych zadeklarował nawet, że resort jest gotowy do wypłaty podwyżek już w lutym, pod warunkiem, że przyjęta zostanie ustawa budżetowa. Przypomnijmy, że na jutro zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy, a co za tym idzie prawdopodobieństwo, że prace zakończą się na tyle szybko by podwyżki wypłacone zostały w lutym, jest raczej niewielkie. Jak zapewnił jednak minister Wąsik, podwyżki obowiązywać będą od 1 stycznia, co oznacza, że mundurowi wraz z pierwszą wypłatą otrzymają też wyrównanie za miesiące oczekiwania na zmiany w przepisach. czytaj więcej

źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-ujawnia-strukture-tegorocznej-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-w-sejmie-o-realizacji-mundurowego-porozumienia

×
Show