Nowy Zarząd Oddziałowy już wybrany!

W dniach 27-28.04.2017 r. w hotelu „Zew Morza” w Jastrzębiej Górze odbyła się XIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przy Morskim Oddziale Straży Granicznej. W Konferencji brało udział łącznie 50 delegatów z 12 Zarządów Terenowych.

Na prowadzącego Konferencję wybrano kol. Piotra Wiatra z PSG Szczecin a do Komisji Skrutacyjnej kol. Ewę Chyła, kol. Magdalenę Andrzejczyk i Rafała Filipkowskiego. Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania Przewodniczącego ZO Macieja Węsierskiego i Wiceprzewodniczącego-Skarbnika Wojciecha Kwiatkowskiego za mijającą kadencję oraz udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów.

Głosowań dokonywano w sposób niejawny na kartach do głosowania przygotowanych przez członków Komisji Skrutacyjnej. Delegaci wybrali kandydatów na poszczególne stanowiska. Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodniczący ZO: kol. Maciej Węsierski (ZT przy PSG Gdańsk)

Wiceprzewodniczący Skarbnik kol. Wojciech Kwiatkowski (ZT przy PSG Gdańsk)

Wiceprzewodniczący Sekretarz kol. Marek Wandtke (ZT przy PSG Władysławowo)

kol. Piotr Nieszporski (ZT przy PSG Gdańsk)

kol. Patryk Janda (ZT przy KMOSG)

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – kol. Tomasz Pawęska (ZT przy PSG Gdańsk)

Członek – kol. Żaneta Aftyka-Habas (ZT przy PSG Szczecin)

Członek – kol. Jerzy Flisikowski (ZT przy PSG Gdynia)

Członek – kol. Robert Janiszyn (ZT przy PSG Gdańsk)

Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Krajowy, który odbędzie się w czerwcu br. w Sękocinie Starym. Skład delegatów jest następujący:

kol. Robert Janiszyn (ZT przy PSG Gdańsk)

kol. Wojciech Kwiatkowski (ZT przy PSG Gdańsk)

kol. Piotr Nieszporski (ZT przy PSG Gdańsk)

kol. Łukasz Plumbom (ZT przy PSG Szczecin)

kol. Jarsoław Półtoranos (ZT przy KMOSG)

kol. Arkadiusz Styborski (ZT przy PSG Władysławowo)

kol. Piotr Wiatr (ZT przy PSG Szczecin)

kol. Marcin Wnorowski (ZT przy PSG Elbląg)

Po zamknięciu Konferencji odbyła się uroczysta kolacja, w której udział wzięli zaproszeni goście tj. przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego – Członek Zarządu Arkadiusz Przybyszewski i Radosław Grzęda, Prezes spółki Idoneum (Allianz) Adam Drążkiewicz, Centrum Reklamy Nmedia – Właściciel Alicja Cichawa, Sigmagreen-PLAY – Kamil Panek, Szkoła Certus – Leszek Puzewicz.

Nie zabrakło także kolegów z zaprzyjaźnionych Zarządów Oddziałowych. Zarząd Oddziałowy Nadwiślańskiego Oddziału SG reprezentowali: Przewodniczący Robert Lis, Romain Loukliński oraz Piotr Resler. Podlasie stawiło się w osobach: Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Piotr Bazyluk, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Marek Ziniewicz oraz Wiceprzewodniczący ZO Piotr Baranicz. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG reprezentował kol. Maciej Kuszilek, a Zarząd Oddziałowy Komendy Głównej SG koledzy Paweł Wysocki i Marcin Dmitruk.

Kolegów z zaprzyjaźnionych służb reprezentowali: NSZZ Policjantów woj. pomorskiego – Wiceprzewodniczący Piotr Strojny, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej – Przewodniczący Jarosław Kichciak, Straż Leśna Kolbudy – Rafał Szadkowski, Tomasz Lis, OSP Sobieszewo – Adam Kaczmarek.

Miłym akcentem na rozpoczęciu było uhonorowanie medalem pamiątkowym XXV-lecia NSSZ FSG oraz medalem pamiątkowym XXV-lecia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG zasłużonych członków naszej organizacji oraz przedstawicieli różnych instytucji wspierających nasz Zarząd.

Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów kol. Piotr Strojny również uhonorował medalami XXV-lecia NSZZP i medalem za zasługi dla ZW NSZZP woj. pomorskiego naszych kolegów w tym: Macieja Węsierskiego, Piotra Wiatra, Mariusza Blautenberga, Wojciecha Kwiatkowskiego oraz Roberta Zientarskiego.

Dziękujemy wszystkim gościom i delegatom za uczestnictwo w Konferencji!

 fot. ZO NSZZ FSG przy MOSG

×
Show