NSA: Zwolniony pogranicznik musi zwrócić mieszkanie

Prawo do zachowania lokalu służbowego mają tylko te osoby zwolnione ze służby, które są uprawnione do emerytury lub renty – wskazał sąd, rozpatrujący skargę funkcjonariusza Straży Granicznej.

We wrześniu 1999 r. skarżący otrzymał mieszkanie służbowe. We wrześniu 2001 r. został jednak zwolniony ze służby. Ponieważ nie miał wymaganego stażu, nie nabył prawa do emerytury z systemu zaopatrzeniowego. Już po zwolnieniu uzyskał tytuł własności domu jednorodzinnego. Jednak ani zwolnienie ze służby, ani nabycie prawa do własnego domu nie spowodowały jego eksmisji z lokalu służbowego. Dopiero w grudniu 2016 r. wydano decyzję o opróżnieniu mieszkania. Ale były funkcjonariusz nie chciał się wyprowadzić, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Utrzymano jednak w mocy poprzednie rozstrzygnięcie, uznając, że przepisy ustawy o Straży Granicznej mają również zastosowanie do byłych funkcjonariuszy zajmujących lokale pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych MSWiA.

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1434004,prawo-do-zachowania-lokalu-sluzbowego-straz-graniczna.html?fbclid=IwAR0VAX2-Dy-acimUlEvmM04O8qxUkZehILBw-8_fzHvKdHeAUU37l9G5U6o

×
Show