Aktualności

 • Kolejny etap realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku

  W dniu 17 lutego 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Celem projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych...
 • Zielona granica mniej popularna?

  Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w ubiegłym roku prawie 54,5 mln podróżnych. Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski, a dwukrotnie wzrosła liczba kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP – poinformowała Straż Graniczna. Co ciekawe, w porównaniu z 2018 rokiem, spadła liczba liczba zatrzymań przy próbie...
 • Nie wszystkie służby mundurowe chcą pluralizmu w związkach

  Jedynie członkowie Służby Więziennej deklarują chęć przystąpienia do innego związku niż branżowy. Chcą się zrzeszać w NSZZ „Solidarność”. Policjanci i pogranicznicy nie są na razie zainteresowani nowymi możliwościami. Już trzy miesiące (od 27 października 2019 r.) obowiązuje nowelizacja ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie...
 • Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia podwyżek

  Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 roku Zarząd Główny NSZZ FSG jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku, według poniższych zasad: Przeprowadzenie wzrostu indywidualnych uposażeń, tj. podwyższenie na stałe wszystkich składników uposażenia o 6%, co zaangażuje...
 • Komunikat w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

  W dniu 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FSG ze stroną służbową w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Stronę służbową reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg....

×
Show