Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2017 roku

W dniach 31.03-01.04.2017 roku na terenie Komendy MOSG odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2017 roku. Tradycyjnie pierwsze posiedzenie w nowym roku ma celu sprawozdanie z działalności za poprzedni rok oraz przeprowadzenie kontroli finansowej Zarządu przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, której przewodniczy kol. Danuta Rysmanowska z PSG Gdynia. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją do końca marca br. w każdym z dwunastu Zarządów Terenowych odbyły się wybory do nowych władz.  Na posiedzeniu w roli nowych przewodniczących Zarządów Terenowych stawili się:

– kol. Zbigniew Kapuściński – ZT PSG Ustka

– kol. Andrzej Sikora – ZT PSG Krynica Morska

– kol. Robert Zientarski – ZT Kaszubski Dywizjon SG.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG kol. Piotr Bazyluk oraz Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG kol. Robert Lis. Współpraca pomiędzy trzema zarządami (morski, podlaski, nadwiślański) ma już długoletnią tradycję, której owocami są wspólnie realizowane działania w tym np. pozew zbiorowy.

W posiedzeniu brali udział także przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, z którymi Zarząd Oddziałowy współpracuje tj. pan Adam Drążkiewicz prezes spółki Idoneum (dawniej Agencji Ubezpieczeniowej Allianz A. Drążkiewicz) oraz pan Piotr Kumięga, prezes Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego.

Przewodniczący ZO Maciej Węsierski wręczył również okolicznościowe statuetki dla Jarosława Półtoranosa i Mariusza Rokickiego. Pierwszy wyróżniony jest założycielem „terenówki” w Komendzie MOSG i jednocześnie jej Przewodniczącym od od samego początku tj. 2009 roku. Z kolei kol. Rokicki był przewodniczącym Zarządu Terenowego ZT przy PSG Ustka przez dwie kadencje.

Po raz pierwszy nowy Zarząd Oddziałowy miał okazję spotkać się z Komendantem Morskiego Oddziału SG kmdr SG dr Piotrem Patlą, który na posiedzenie Zarządu przybył wraz z naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG kmdr SG Jarosławem Górskim. W trakcie dyskusji poruszono najbardziej nurtujące problemy w tym limity na szkoły chorążych, podział dodatków służbowych, oddelegowania.

×
Show