Nie żyje mjr SG Mariusz Antczak

24 czerwca odszedł od nas nagle mjr SG Mariusz Antczak, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku, wybitny specjalista, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w komunikacji i działań minersko-pirotechnicznych.


Żegnamy funkcjonariusza Straży Granicznej, a przede wszystkim nieodżałowanego Kolegę, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się ze wszystkimi. Był wybitnym specjalistą z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego, audytorem, instruktorem, minerem-pirotechnikiem, inspektorem ochrony radiologicznej, doktorantem Akademii Marynarki Wojennej.

Z Morskim Oddziałem Straży Granicznej związany był od 2006 roku, najpierw jako kontroler, potem specjalista i wreszcie kierownik Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Placówki Straży Granicznej w Gdańsku Rębiechowie. W latach 2007-2011 był kierownikiem Grupy Bezpieczeństwa Lotów, a przez kolejne cztery lata zastępcą komendanta w tej jednostce. Od 2015 roku kierował Grupą Bezpieczeństwa Lotów w gdańskiej Placówce Straży Granicznej.

Za wzorową służbę mjr SG Mariusz Antczak wyróżniony został Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej.

Łączymy się w bólu z Jego Rodziną, w szczególności z żoną i dziećmi. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 29 czerwca (sobota) o godz. 12.30 w kościele bł. Doroty z Mątew w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 349. Pogrzeb mjr. SG Mariusza Antczaka odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.30 na gdańskich Łostowicach.

Mjr SG Mariusz Antczak miał 40 lat.

źródło: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/33507,Nie-zyje-mjr-SG-Mariusz-Antczak.html

×
Show