Porozumienie z Kancelarią Adwokacką Bartosz Czupajło

W dniu 4 września 2017 r. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG podpisał porozumienie z Kancelarią Adwokacką Bartosz Czupajło.
Kancelaria już prowadzi sprawy związane z emerytami WOP i SG, których objęła znowelizowana Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i posiada stosowne doświadczenie w tej materii. Kancelaria udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie wspomnianej ustawy oraz możliwych do podjęcia kroków zmierzających do kwestionowania świadczeń emerytalno-rentowych.
Siedziba Kancelarii mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego w Warszawie co w przypadku prowadzenia postępowania umożliwi szybką i bezpośrednią reakcję oraz znacząco obniży koszt prowadzenia spraw.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pana Adwokata Barosza Czupajło oraz prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

pismo Adwokata Bartosza Czupajło

×
Show