W tym dziale przedstawiamy projekty ustaw, rozporządzeń, regulaminów i innych aktów prawnych przesyłanych do opiniowania. Projekty są wysyłane przez Zarząd Główny NSZZ FSG, stronę służbową oraz inne instytucje z którymi współpracujemy np. Forum Związków Zawodowych, Forum Służb Mundurowych.

Podstawą tych działań jest Statut NSZZ FSG tj. § 10 pkt 2″Opiniowanie oraz aktywne kształtowanie założeń lub projektów ustaw, aktów wykonawczych” oraz pkt 3 „Podejmowanie działań w kierunku wydania lub zmiany ustaw oraz innych aktów prawnych w ramach inicjatywy obywatelskiej orz za pośrednictwem podmiotów i organów posiadających inicjatywę ustawodawczą”.

Wasze uwagi i opinie prosimy wysyłać na maila: mosg.nszzfsg@gmail.com.

Zostaną one wysyłane zwrotnie do nadawców w ustalonym terminie.

 

  • Projekt rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej , badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej.
    Ewentualne uwagi proszę przesyłać do dnia 21 października 2019 roku.

Projekt MSWiA sprawność fiz.

 

  • Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

          Ewentualne uwagi proszę przesyłać do dnia 21 października 2019 roku.

2019_10_14_projekt rozporz. MSWiA ws. testu sprawności fizycznej_badań psychologicznychw SG

rozporządzenie-ceremoniał ślubowania

 

 

×
Show