Stanowisko Komendantów Głównych, Generałów i Admirałów Straży Granicznej w sprawie zmian w systemie o zaopatrzeniu emerytalnym.


2 marca 2017r. byli Komendanci Główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej w imieniu funkcjonariuszy pełniących służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie Straży Granicznej wystosowali pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie zmian w systemie zaopatrzenia emerytalnego.

W piśmie tym mowa o wprowadzonym niepokoju wśród pozytywnie zweryfikowanych osób, które podjęły służbę w Straży Granicznej. Ponadto Panowie Komendanci przypomnieli fakt, że osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane nienagannie pełniły swoją służbę w Straży Granicznej i nierzadko brały czynny udział w zakładaniu zalążków niezależnych struktur związkowych w naszej formacji.

Podkreślono fakt, że nowo powstała formacja jaką była Straż Graniczna nie była kontynuatorką działalności Wojsk Ochrony Pogranicza. W piśmie czytamy:

„Z etatu około 20 tyś. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, w maju 1991 roku służbę w nowej formacji podjęło ok. 13,5 tyś. funkcjonariuszy. Byli to kompetentni, dobrze przygotowani funkcjonariusze, którzy w bardzo krótkim czasie potrafili zapanować nad lawinowo narastającą w tym okresie przestępczością graniczną i nielegalną migracją”.

Pismo podpisało szesnastu członków Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej.

×
Show

Murem za sopockim mundurem