W dniu 26 lutego 2021 roku obradował w trybie zdalnym XV Nadzwyczajny Statutowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG

Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwały w zakresie:

– zatwierdzenia projektu nowego Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

– przedłużenia kadencji delegatów oraz osób pełniących funkcję w organach Zarządów Terenowych, Zarządów Oddziałowych, Zarządzie Głównym, Terenowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z tym obostrzeniami, wprowadzającymi zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań lub spotkań.

Biuro ZG NSZZ FSG

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG na XV Nadzwyczajnym Zjeździe reprezentowali:

  • kol. Maciej Węsierski – PSG Gdańsk
  • kol. Piotr Wiatr – PSG Szczecin
  • kol. Łukasz Plumbom – PSG Szczecin
  • kol. Piotr Nieszporski – PSG Gdańsk
  • kol. Wojciech Kwiatkowski – PSG Gdańsk
  • kol. Robert Janiszyn – PSG Gdańsk
  • kol. Robert Zientarski – KdSG
  • kol. Jarosław Półtoranos – KMOSG
  • kol. Marcin Wnorowski – PSG Elbląg
  • kol. Arkadiusz Styborski – PSG Władysławowo

 

×
Show

Murem za sopockim mundurem