Ważne zmiany w ubezpieczeniach ALLIANZ – nowa oferta!!!

Idoneum Sp. zo.o. wprowadza nową ofertę ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina dedykowaną dla funkcjonariuszy oraz pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W związku w życie nowych polis tzw. życiowych, stare przestaną obowiązywać. Na jednostki organizacyjne zostały wysłane pakiety z nową ofertą i deklaracją dla wszystkich obecnie ubezpieczonych jak i osób zainteresowanych przystąpieniem. Konieczne jest dokonanie wyboru jednej z trzech polis których składka wynosi odpowiednia: 55,50 zł, 66zł, 76zł.

Do polis można wybrać dodatkowo płatne pakiety w promocyjnych cenach:

 • małżonek/partner – 7 zł
 • dziecko – 10 zł
 • senior – 5 zł
 • chorobowy – 15 zł
 • onkologiczny – 10 zł
 • kardiologiczny – 5 zł
 • komunikacyjny -10zł
 • wypadkowy – 10zł

 

U W A G A !!!

Wszystkie obowiązujące obecnie w MOSG polisy na życie ALLIANZ wygasną z końcem maja b.r. dlatego trzeba dokonać wyboru polisy z aktualnie proponowanej oferty.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Karencja za urodzenie dziecka.

Obowiązuje dla wszystkich osób które przystępują do umowy pierwszy raz.

Ubezpieczeni którzy przejdą ze starej umowy do nowej będą mieli zaliczony staż z umowy na życie. Karencja została skrócona do 8 miesięcy.

 

Katalog poważnych zachorowań   w nowej umowie :

-anemia aplastyczna po przeprowadzeniu leczenia

-utrata mowy

-utrata słuchu

-utrata wzroku

-choroba Alheimera z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania

-choroba Parkinskona skutkująca niezdolnością do samodzielnej egzystencji

-choroba Creutzfelda -Jakoba skutkująca niezdolnością do samodzielnej egzystencji

-choroba Huntingtona

-choroba Leśniowskiego -Crohna o ciężkim przebiegu wymagająca operacji

-głęboka śpiączka

-głębokie oparzenia skóry w wyniku wypadku

-łagodny guz mózgu wymagający operacji neurochirurgicznej lub powodujący trwały ubytek neurologiczny

-łagodny guz rdzenia mózgu wymagający operacji neurochirurgicznej lub powodujący trwały ubytek neurologiczny

-operacja wymiany zastawki na otwartym sercu

-ostry zawał serca

-otwarta operacja aorty brzusznej

-otwarta operacja aorty piersiowej

-pomostowanie (by -pass) tętnic wieńcowych na otwartym sercu

-przeszczep serca, wątroby, trzustki, płuca, szpiku

-przewlekła niewydolność  nerek

-schyłkowa niewydolność  wątroby

-stwardnienie rozsiane skutkujące trwałym ubytkiem neurologicznym

-twardzina układowa o ciężkim przebiegu

-udar mózgu skutkujący trwałym ubytkiem neurologicznym

-wścieklizna o ciężkim przebiegu

-zaawansowany nowotwór

-zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji

 

Zasiłek pogrzebowy

W formie bezgotówkowej organizacji usług, lub zwrotu poniesionych kosztów jest świadczony osobie organizującej pochowek. Bez względu na to czy jest to członek rodziny, bliski lub dalszy, czy też nie ma pokrewieństwa pomiędzy ubezpieczonym – zmarłym w następstwie wypadku . Osoba która zajmuje się organizacja pogrzebu musi skontaktować się z infolinią w celu ustalenia i formy realizacji.

Załączniki:

ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA

Dodatkowym ubezpieczeniem oferowanym dla pracowników i funkcjonariuszy MOSG jest ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA oferujące:

 • szybki dostęp do ponad 2100 placówek medycznych w Polsce
 • wizyty u lekarzy POZ
 • wizyty u lekarzy specjalistów
 • swobodę korzystania z usług, bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji

 

więcej o ofercie na stronie ALLIANZ:     kliknij by zapoznaj się z ofertą

 

×
Show

Murem za sopockim mundurem