Wybory w Zarządzie Terenowym Komendy MOSG

W dniu 27.03.2017r. na terenie Komendy MOSG odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w trakcie którego wybrano nowe władze Zarządu:

– Przewodniczący ZT – kol. Jarosław Półtoranos

– Wiceprzewodnicząca ZT – kol. Ewa Chyła

– Wiceprzwodniczący ZT – kol. Mariusz Blautenberg

Terenowa Komisja Rewizyjna:

– Przewodnicząca TKR – kol. Monika Wołowiecka

– Członek TKR – kol. Emilia Daniels

– Członek TKR – kol. Katarzyna Koźlik

Od początku powstania tzw. „terenówki” przewodniczy jej kol. Jarosław Półtoranos. Dzięki jego zaangażowaniu oraz wsparciu Zarządu Terenowego KMOSG grono związkowe cały czas wzbogaca się o nowych członków. Aktualnie Zarząd Terenowy KMOSG liczy 104 związkowców co stanowi o jego liczącej się pozycji. Cyklicznie organizowane są imprezy takie jak Dzień Dziecka, zabawy choinkowe oraz różnego rodzaju wycieczki. Członkowie wspomnianego Zarządu czynnie biorą udział w organizacji turniejów sportowych organizowanych przez NSZZ FSG. Do przedsięwzięć tych należą coroczne zawody strzeleckie w MOSG, zawody w piłce plażowej w Karwi, turniej tenisa stołowego czy nawet zmagania wędkarskie. Zawsze można liczyć na wparcie związkowców w uczestnictwie w pikietach, zbiórkach koleżeńskich i akcjach honorowego oddawania krwi za co Zarząd Oddziałowy jest bardzo wdzięczny.

Nowemu Zarządowi Terenowemu pozostaje życzyć dalszych sukcesów i kolejnych 100 nowych członków.

Na zdjęciu. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG Maciej Węsierski wraz z Przewodniczącym ZT KMOSG Jarosławem Półtoranosem.

×
Show