Wyciekły dane osobowe ponad 20 000 policjantów, strażaków, celników, pograniczników i innych

Każdy mógł pobrać plik Excela zawierający dane osobowe ponad 20 000 funkcjonariuszy publicznych; policjantów (także z CBŚP), celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej (także ochotniczej), Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, a nawet SOK-u czy Służby Więziennej.

W środku nazwiska, numery telefonów, PESEL-e, e-maile (służbowe lub prywatne) a taże dokładny adres miejsca pracy. Plik z danymi został udostępniony w internecie przez …pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w popularnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS.

O wycieku poinformował nas jeden z użytkowników serwisu ArcGIS, który poszukiwał w nim informacji na temat szczepień. Tak natknął się na plik wgrany przez kogoś, to w swoim loginie miał suffix _rcb:

Udostępniony plik składa się z 2 arkuszy. Oto nazwy kolumn:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Pełna nazwa jednostki
  • Adres (Ulica i numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość)
  • Imię i nazwisko pracownika
  • Numer telefonu komórkowego do pracownika
  • PESEL pracownika
  • Seria i numer dowodu tożsamości / paszportu (spokojnie, na szczęście ta kolumna była pusta)
  • CreationData

Na podstawie budowy pliku i danych wywnioskować można, że jest to lista funkcjonariuszy i pracowników różnych rządowych instytucji, których zgłoszono do szczepień. Kolumna “CreationDate” wskazuje, że wyciek obejmuje osoby zgłaszanych od 12 kwietnia 2021, 8:20 aż do 20 kwietnia 2021 6:40. czytaj dalej

źródło: www.niebezpircznik.pl

×
Show