XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 26 września 2019 roku w Zakopanem odbył się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG, wiceprzewodniczącego –skarbnika ZG NSZZ FSG, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i przewodniczącego Rady Funduszu Prawnego.

Delegacji podczas swoich wystąpień krytycznie ocenili postępowanie osób, które zamieszczają w mediach społecznościach nieprawdziwe, zmanipulowane i szkalujące działalność Zarządu Głównego NSZZ FSG treści.
Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę, w której uznał takie postępowanie jako działanie na szkodę NSZZ FSG oraz godzące w jego dobre imię.

Biuro ZG NSZZ FSG

tekst i zdjęcia: ZG NSZZ FSG

źródło: https://nszzfsg.pl/xiv-sprawozdawczy-krajowy-zjazd-delegatow-niezaleznego-samorzadnego-zwiazku-zawodowego-funkcjonariuszy-strazy-granicznej/

×
Show