Zapisy na kartę zniżkową Polregio

W związku z realizacją dot. podpisania umowy z przewoźnikiem POLREGIO i pozyskaniem kart zniżkowych proszę o przesłanie danych osób, które chcą otrzymać kartę.

Dane, które potrzebujemy to Imię, Nazwisko, nr tel, adres email.

Koszt karty to 155zł, które ponosi osoba zainteresowana, karta ważna jest rok czasu od daty wydania, ulga wg. taryfy razem 30%                                                                                                                                     Szczegóły taryfy dostępne na stronie Polregio

1. Zakres ważności:

REGIOkarta uprawnia do korzystania z taryfy „RAZEM” przy przejazdach w klasie 2 na podstawie biletów ważnych odpowiednio w pociągach REGIO, interREGIO, przewidzianych w rozkładzie jazdy oraz pociągach osobowych uruchamianych przez Arriva RP sp. z o.o., Koleje Śląskie sp z o.o.*), Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o.

*) brak możliwości nabycia biletu na pokładzie pociągu, ważność karty wyłącznie na liniach i odcinkach wspólnych, na których przewóz prowadzony jest przez PR i KŚ

2. Warunki stosowania oferty oraz przejazdów na podstawie REGIOkarty zostały określone w Taryfie Przewozowej (TPR) oraz w Regulaminie Przewozu (RPR) dostępnych na stronie internetowej polregio.pl pod adresem:

https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/pomoc/przepisy-taryfy/

Osoby, które chcą kartę powinny wpłacić kwotę 155zł na nasz rachunek
nr rachunku bankowego 06 1240 2920 1111 0010 3090 2164
tytuł: Polregio, Imię Nazwisko

Osoba do kontaktu:
Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy MOSG
Wojciech Kwiatkowski
kom. 501 169 493
email kwiatkowski.nszzfsg@gmail.com

×
Show