W dniu 18 października 2022 roku Zarząd Główny NSZZ FSG , z uwagi na brak w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi na postulaty skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 10 października 2022 roku, postanowił powołać Komitet Protestacyjny i ogłosić gotowość do podjęcia akcji protestacyjnej. Działania będą prowadzone wspólnie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie spotkania wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że nie ma zgody na wprowadzenie naliczania przyszłorocznej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2023 r. oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2023 roku, w wysokości realnego poziomu inflacji. Strona ministerialna stoi na stanowisku, że dodatek funkcyjny powinien być w wysokości minimum 20%. Powyższe stanowisko strony ministerialnej spotkało się z niezadowoleniem strony związkowej reprezentującej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Natomiast na wniosek strony związkowej wiceminister Wąsik wyraził zgodę na wprowadzenie dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz rozszerzenia przyznania dodatku granicznego także o funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie kontroli ruchu granicznego w portach lotniczych. Dodatkiem granicznym mają być objęci funkcjonariusze pełniący służbę na zewnętrznych granicach w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z uwzględnieniem wykonywanych zadań na tzw. granicy zielonej, kontrolerzy w przejściach granicznych, służba dyżurna, funkcjonariusze z II linii oraz funkcjonariusze, których czas służby w ochronie granicy przekracza 50%. Jednakże strona związkowa podejmie działania zmierzające do wprowadzenia ww. dodatku dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach wewnątrz kraju, a wykonujących bezpośrednie zadania w ochronie granicy państwowej.

Ponadto wiceminister Wąsik zadeklarował wprowadzenie rozwiązań mających na celu zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, która będzie przysługiwać po 30 latach wysługi w oparciu o rozwiązania proponowane przez MSWiA.

Strona związkowa liczy na dalsze rozmowy i rokowania, które doprowadzą do realizacji postulatów NSZZ FSG i wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W zebraniu ZG NSZZ FSG wzięli udział: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA; gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej; gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, Edward Zaremba – pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych, Agnieszka Kida – dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA oraz Mariusz Cichomski- dyrektor Departamentu Porządku Publicznego.

Biuro ZG NSZZ FSG