Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Limit przyjęć na rok 2023 wynosi 75 osób. Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, powinni zalogować się do modułu „Nabór do służby w SG„, a następnie telefonicznie ustalić termin złożenia dokumentów. Link do modułu: https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/r8,Morski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html

Dokumenty można składać w placówkach i komendach oddziałów Straży Granicznej na terenie całego kraju po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informujemy, że najbliższy II etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się w dniach  28-29.03.2023 roku w Gdańsku.


W Morskim Oddziale Straży Granicznej powołano koordynatorów ds. naboru do służby:

1) dla województwa zachodniopomorskiego: chor. szt. SG Patrycja Radziwiłł, tel. 721-961-599;

2) dla pozostałych województw: tel. 797-337-256.

Próbny test sprawności fizycznej odbywa się w każdy 1. i 3. wtorek miesiąca o godz. 9.00 w Komendzie Morskiego Oddziału SG w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35. Osoby chętne spróbować swoich sił muszą potwierdzić udział najpóźniej do dnia poprzedzającego test.

Podczas testu obowiązuje strój sportowy (na halę i do biegu na świeżym powietrzu). Każdy kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające „Brak przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”.