W dniu 26 stycznia 2024 roku w PSG Krynica Morska odbyło się Zebranie Założycielskie Organizacji Terenowej NSZZ FSG podczas, którego wybrano Zarząd Terenowy (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący – 2 osoby), Terenową Komisję Rewizyjną oraz Delegata na Oddziałową Konferencję Delegatów.

Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Krynicy Morskiej został wybrany kol. Piotr Breska. 

Gratulujemy i całemu Zarządowi życzymy podejmowania dobrych decyzji
w swojej działalności.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG.