W dniu 22 września 2022 roku odbyło się spotkanie Zarządu dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Morskim Oddziale SG w Jastrzębiej Górze.

W trakcie Posiedzenia poruszano tematy związane z wypracowanie stanowiska dot. Kierowników Zmian oraz Dowódców jednostek pływających kat. IV – dot. dodatku funkcyjnego,  przyszłoroczną waloryzacją uposażeń, liczbą funkcjonariuszy zaszeregowanych na grupach uposażenia 2,3,4,5 w dniu 01 stycznia 2022 roku i liczbie funkcjonariuszy mianowanych od dnia 01 stycznia 2022 roku w grupach 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5, 5 na 6 w związku z wejściem w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia Funkcjonariuszy SG, funkcjonariuszy posiadających dodatek funkcyjny, przyszłymi planami, propozycjami związanymi z dodatkiem granicznym, delegowaniami funkcjonariuszy MOSG na granicę wschodnią (Podlaski Oddział SG).

Spotkanie było okazją do wręczenia medali funkcjonariuszom oraz przedstawicielom, którzy współpracują z Zarządem Oddziałowym: Za zasługi dla NSZZ FSG, XXX-lecia Zarządu Głównego NSZZ FSG oraz XXX-lecia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale SG.

W posiedzeniu udział brali przedstawiciele PZU Życie S.A. – pani Marta Kimak Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej, pani Justyna Bunia Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, przedstawiciele Brokera WDB – Członek Zarządu Zarządu Radosław Grzęda, Dyrektor Ubezpieczeń Grupowych Sylwia Więckiewicz, broker Marcin Kowalik, Przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. Pomorskiego – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Józef Partyka, Wiceprzewodniczący Mariusz Lewandowski, Piotr Strojny, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego Gdańsk NSZZ FiP Więziennictwa Wodziński Jarosław.       

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG dziękuje PZU Życie S.A. – Głównemu Sponsorowi za pomoc w organizacji spotkania.