Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń będzie organem pomocniczym ministra spraw wewnętrznych i administracji. W jego skład wejdą przedstawiciele resortu i związków zawodowych. Zespół zajmie się m.in. analizą ustaw pragmatycznych oraz systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego. Podczas spotkania uzgodniono, że będzie dwóch współprzewodniczących zespołu. Ze strony rządowej będzie to Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, natomiast ze strony społecznej – Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Powołanie zespołu jest realizacją zapisów porozumieniu zawartego ze stroną związkową 24 września 2021 r.

Już podczas wtorkowego spotkania jednym z głównych tematów rozmów były właśnie kwestie związane z dodatkami motywacyjnymi, stażowymi, funkcyjnymi i służbowymi funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Zarówno strona rządowa, jak i związkowa zgodziły się, że zasadniczym celem jest wspólne wypracowywanie takich rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Dyskutowano również o ujednoliceniu świadczeń mieszkaniowych w poszczególnych służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceszef MSWiA poinformował stronę związkową o stanie prac nad zmianą w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Aktualnie projektem będzie zajmowała się Rada Ministrów. Resort planuje, że ustawa jeszcze w lutym trafi do Sejmu i w marcu wejdzie w życie. Zmiana artykułu 15a dotyczy zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił również, że rozporządzenia dotyczące podwyżki uposażeń oraz przeszeregowania w grupach są w wymaganych uzgodnieniach. Podwyżki zostaną wypłacone funkcjonariuszom w lutym, z wyrównaniem od 1 stycznia br.

We wtorkowym (18 stycznia br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA; Krzysztof Oleksak – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Rafał Jankowski – przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi odbędzie się w lutym.