Zachęcamy do podzielenia się 1,5 % podatku na rzecz syna naszego kolegi Filipa Paszkiewicza chorującego na mózgowe porażenie dziecięce.

KRS 000037904, cel szczegółowy 15383 Filip Paszkiewicz.