Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG podpisał umowę z Medicover w sprawie korzystania z obiektów sportowych.

Do programu mogą się dopisać wyłącznie członkowie związku zawodowego i dane te będę potwierdzane przez Zarząd Oddziałowy.

Zapisywać się można samemu od 1 do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąca na stronie:

Strona do wyszukiwania obiektów sportowych:

Zachęcamy do aktywnego wypoczynku!